top of page

ברוכים הבאים לאתר הגה פלוס!

אתר זה מציע באמצעות הלשונית "חומרים דידקטיים" מעבר ל-10,000 דפים להורדה חינמית:

כל החומרים מתאימים לקשת רחבה של תלמידים המפיקים תועלת מהוראה מדורגת, ומאפשרים

למורות להתאים תרגול נרחב ומגוון לפי צרכי התלמידים השונים. החומרים מחולקים לחמישה

תחומים: שתי שיטות להוראת הקריאה, חומרים המטפחים הבנת שפה והעולם הסובב,

טקסטים מתוך חיי חום-יום, וחומרים המטפחים חבנה חברתית.

פירוט חמשת התחומים: 

1. שיטת "הגה הגה ועוד הגה" —  שיטה זו, המוצעת בלשוניות-משנה 1, 2א, 6-3,  מתבססת על קריאת פונמות, אותן לומדים על ידי לימוד 50 מילים ראשונות באמצעות חוברות הגה, הגה ועוד הגה. החוברות, שאושרו על ידי משרד החינוך לשימוש בחינוך המיוחד, הוּּצאו לאור ע"י הוצאת אח; סרטון היוטוב בעמוד זה מראה כיצד להשתמש בהן. האתר מספק, להורדה חינמית, אלפי עמודים נוספים: ערכות-לימוד שחלקן משלימות את השלב הראשוני ההוא והאחרות מוקדשות לשלבי ההמשך הדרושים לרכישת הקריאה. עֶרכות הלימוד מגוונות ומדורגות מאוד, כך שאפשר להתאים את קצב ההתקדמות לתלמידים השונים.  סרטון המפרט את רצף הערכות לתרגול בסיסי לעומת רצף עֶרכות לתרגול נרחב:  

https://www.youtube.com/watch?v=6KYuPL4rjx4&feature=youtu.be

2. שיטת "סבא קנה חסה" (הוראת הקריאה על פי התנועות השונות) — שיטה זו, המוצעת בלשונית-משנה 2ב (והיא אינה מחייבת שימוש בחוברת נוספת), מספקת חומרים לצורך לימוד הקריאה לפי תנועות, כמקובל. היא מתחילה בפתח וקמץ ואחריהם מוסיפה את שאר התנועות. גם בשיטה זו הלמידה מדורגת מאוד: עבור כל תנועה יש ערכת לימוד בסיסית וגם ערכות לתרגול נוסף, על מנת להקל על התלמידים לפי הצורך.

3.  הבנת שפה והעולם הסובב: חומרים אלה, המוצעים באמצעות לשונית-משנה 7,  מיועדים בדרך כלל לתלמידים עם קשיי תקשורת אשר במקרים רבים אינם לומדים לקרוא אך לומדים להבין ולהשתמש בשפה ולהבין את העולם הסובב.

4. טקסטים ברמות שונות, מצמדי מילים על אריזות מזון ועד למאמרי עיתון משוכתבים - נגישים בלשונית משנה 8.

 

5.  כליים ומשחקים המתמקדים בהבנת נורמות חברתית וטיפוח המודעות לשמירה על איכות הסיבה מוצעים בלשונית משנה 9. כעת בשלבי פיתוח ראשונים בלבד.  

מוצעים חומרים דידקטיים רבים באתר, לכן לא תמיד קל בהתחלה להתמצא בו. אשמח לקבוע מפגשים להדרכה כללית.

ליזון שוורץ, lisonschwartz@gmail.com

ירושלים תשפ"ג, 2022

לקבלת ניוזלטר ועדכונים על חומרים חדשים ישירות לתיבת הדוא"ל

אימא של הדס מפתח תקווה כתבה:

"לגבי ההסרטה בשיעור קריאה ראינו את זה בלופ עם דמעות. זה פשוט לא יאומן העבודה שעושים איתה. מדהים!!! שלחתי את ההסרטה להורים שלי והם התפרקו מדמעות והתרגשות. כל הכבוד."

בקטלוג החומרים אפשר למצוא

קישורים למשחקי

אייפד לתרגול

קבצים חדשים

"הזמנת חוברות "הגה הגה ועוד הגה

ערכה 547

ערכה 210

bottom of page